Erizaintzako Zaintza Osagarriak

                       

 

Erdi Mailako Erizaintzako Zaintza Osagarrietako Zikloak 1400 ordu irauten ditu, derrigorrezko tutoretzapeko praktikak eta guzti. Lehenengo ikasturtean jarraian adierazten diren moduluak emango dira, eta bigarren urtean praktikak egingo dira enpresetan, irailetik abendura bitartean.

Ikasketa Plana

 • Administrazio-eragiketak eta osasungintzako dokumentazioa
 • Erizaintzako oinarrizko teknikak
 • Ospitaleko higienea eta materialen garbiketa
 • Osasunaren sustapena eta pazientearentzako laguntza psikologikoa
 • Laguntza odontologiko-estomatologikoko teknikak
 • Lan-giroko harremanak (LGH)
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea
 • Kalitatea eta etengabeko prestakuntza
 • Lantokiko prestakuntza (LP)

Gaitasun Profesionalak

 • Materialak prestatzeko eta bere eskumeneko arloetan kontsultako/unitateko informazioa prozesatzeko.
 • Bezeroari/pazienteari erizaintzako zaintza osagarriak aplikatzeko.
 • Pazientearen ingurunea eta kontsultetan/unitateetan/zerbitzuetan erabiltzen den osasun-materiala eta -tresneria osasun-baldintzetan mantentzeko.
 • Pazienteari/bezeroari zaintza psikikoak ematen laguntzeko, eta laguntza psikologikokoeta osasun-heziketako teknikak bere mailan aplikatzeko.
 • Ahoaren eta hortzen oasun-tresnerian instrumentazio-zereginak egiteko.

 

Sartzeko baldintzak

Gainditua izan behar du:

 • DBH
 • Oinarrizko lanbide-titulua edo 2.BUP
 • Erdi mailarako sarbide-proba

Titulazio Ofiziala.

ERIZAINTZAKO ZAINTZA OSAGARRIETAKO TEKNIKARIA

 ikasturte bat osoa + 400 ordu praktiketan

1400 ordu

Lan irteerak.

Erizain laguntzaile ondorengo lantokietan:

 • Ospitale publikoak
 • Ospitale pribatuak
 • Ospitale geriatrikoak
 • Anbulantziak
 • Hortz-klinikak
 • Klinika psikiatrikoak
 • Gurutze Gorria
 • Kontsulta publikoak
 • Kontsulta pribatuak
 • Bainuterapiako-zentroak
 • Etxeko arreta

 

Informazio gehiago

943 422 427

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.