Erizaintzako Zaintza Osagarriak

                       

 

Erdi Mailako Erizaintzako Zaintza Osagarrietako Zikloak 1400 ordu irauten ditu, derrigorrezko tutoretzapeko praktikak eta guzti. Lehenengo ikasturtean jarraian adierazten diren moduluak emango dira, eta bigarren urtean praktikak egingo dira enpresetan, irailetik abendura bitartean.

Ikasketa Plana

Gaitasun Profesionalak